NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

  • Kiến trúc: Hiện đại
  • Số tầng: 6
  • Diện tích: 231m²

HÌNH PHỐI CẢNH

HÌNH MẶT BẰNG

HÌNH CẮT ĐỨNG

NHÀ PHỐ TM BÁN CỔ ĐIỂN

  • Kiến trúc: Bán cổ điển
  • Số tầng: 5
  • Diện tích: 147m²

HÌNH PHỐI CẢNH

HÌNH MẶT BẰNG

HÌNH CẮT ĐỨNG

NHÀ PHỐ LIÊN KẾ

  • Kiến trúc: Hiện đại
  • Số tầng: 5
  • Diện tích: -m²

HÌNH PHỐI CẢNH

HÌNH MẶT BẰNG

HÌNH CẮT ĐỨNG

1800 6363